- Bøndene må ta ansvar - landbruksplasten må ut av elva 

Norske bønder må ta ansvar for at plasten deres ikke havner i vassdrag, men blir forsvarlig håndtert på gjenvinningsanlegg.
Nyheter

Organisasjonen Grønt Punkt viser til at rundballer ofte oppbevares ute på jordet. Derfor mener organisasjonen det er det ekstra viktig å passe på at endestykket på rundballen er godt festet.