Får hjelp til å holde koronameteren

Får overrakt 1 meters lista.

Har fokus på smittevern: Ann Iren Pettersen Brøttemsmo og Eva Husby ved Kokkens Spiseri får 1 meters liste i tillegg til meterssleiva de sjøl har kjøpt. Kommuneoverlege Bjørn Buan og overingeniør Oddrun Persdotter Fiske er de glade listegivere. 

Nyheter

Med ferske 1 meters lister rett fra snekkerverkstedet på Sommerrotunet i Surnadal dro kommuneoverlege Bjørn Buan og overingeniør Oddrun Persdotter Fiske ved miljøretta helsevern på Indre Nordmøre på runde til Kokkens Spiseri og Johansens Bakeri for å overlevere målelistene. Kommuneoverlegen og overingeniøren hadde funnet på sin kontroll i sommer at kundene hadde vanskelig for å overholde meteren, spesielt når de satt ved bordene. Derfor ville de gi spisestedene 1 meters liste hver for å minne kundene på hvor lang en meter virkelig er.