Arveloven endres – flere tusen småbruk frigjøres for salg

Tusenvis av småbruk i Norge ligger uvirksomme i dødsbo. Stortinget har enstemmig innstilt på å endre arveloven og sette en tidsfrist for å gjøre opp dødsbo på landbrukseiendommer.

Dødsbo. Illustrasjonsbilde.   Foto: Ellen Alfsen

Nyheter

Et enstemmig Storting ønsker å innføre en tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan være dødsbo, opplyser Skogeierforbundet om i en pressemelding. Dette er svært gledelig og vil frigjøre mange småbruk for salg, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.