Gaupa Gurine fra Surnadal regjerer trolig i Tingvoll

Søstra regjerer i Surnadal.
Nyheter

I 2014 var det to unge søstre, Gudrun og Gurine, som sloss om reviret i Surnadal. Gurine tok til flukten og slo seg ned i Tingvoll. Gurine er trolig den revirhevdende gaupa i Tingvoll i dag. Dette mener personer som har studert gaupebilder siden den gang å kunne hevde. Anders Magne Ormset i Surnadal jeger- og fiskerforening tror også dette stemmer etter å ha sett på bildene. Kanskje ikke til å tro, men bildene kan tyde på det.