Ber om penger til hjertekompresjonsmaskin

Maskina kan redde liv.

Ber om hjelp til å hjelpe: Brannsjef Tor Arne Moen, ambulansearbeiderne Linda Kvande og Bettina Røen Helgetun ønsker å kunne øke hjelpeberedskapen med en hjertekompresjonsmaskin.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Ved hjertestans er det ikke alltid en hjertestarter er nok til å få liv i en pasient. Livet kan likevel reddes om kompresjon kan gis til pasienten kommer til sykehus og gis avansert behandling. Hjelpepersonell i Norge gir daglig manuell hjertekompresjon, men en hjertekompresjonsmaskin kan redde liv der pasienten må få kompresjonsbehandling under transport, i båt, på skuterslede eller i bil. En slik maskin øker sjansen for overlevelse for eksempel hos nedkjølte pasienter som vil kunne ha nytte av å legges i hjerte- lungemaskin for oppvarming.