Fekk du med deg denne fredagsgjesten?:

– Utanforskap er noko av det farlegaste vi har i eit demokratisk samfunn

22. juli fikk ho til å engasjere seg som aktiv politikar. I dag er ho varaordførar og har vore gjennom ein omfattande budsjettprosess i kommunen. Ho likar jobben sin, ho likar kultur og ho er oppteke av felleskap og utanforskap. Ho ønskjer at Sunndal skal vere eit tolreant og raust samfunn.

Engasjert og erfaren: Lusie Gjersvoll fortel det har vore eit eventyr å vere med på utviklinga av Sunndal voksenopplæring, kor ho arbeider. Ho fortel òg om korleis hendinga på Utøya 22. juli har prega ho og familien.   Foto: Tina Fløystad

Nyheter

Driva treff Lusie Gjersvoll på Sunndal voksenopplæring ein småkjølig og klar ettermiddag. Ute byrjar det å skumre allereie, sjølv om klokka berre er tre. Lokalet til voksenopplæringa er moderne og innbydande. Vi sett oss til rette i kvar vår sofa i noko som liknar eit pauserom, med kvar vår kaffikopp. Lusie fortel at ho har budd på Sunndalsøra heile sitt vaksne liv, bortsett frå i studietida, då budde ho i Trondheim og i Bergen. Ho har fleir gode vener frå denne tida. Ho har òg ein del vener frå åra på vidaregåande på Sunndalsøra, og frå oppveksten på Oppdøl. I barndomen fikk ho si beste veninne, nemleg Birgitte Watten. I dag bur Lusie Gjersvoll på Håsen, med sambuar.