Ordførere krever stopp i ruteendringsplaner

Ordførerne i Surnadal og Sunndal mener det er uholdbart av ferjeavdelinga i fylket å sende ut varsel om så inngripende samferdselstiltak med så kort varsel så nære jul.

Er provosert: Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal blir provosert over det som kan oppfattes som spekulativt kort varsel på en minihøring fra fylkets side om kutt av ti avganger i ferja mellom Kvanne og Rykkjem. 

Nyheter

Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal blir provosert over det som kan oppfattes som spekulativt kort varsel på en minihøring fra fylkets side. Helt opp under jul, med bare noen dager å svare på høringen. Surnadal kommune kommer til å kreve at ingen ting blir gjort før samferdselsavdelinga har gitt svar på når arbeidene skal starte, når de skal være ferdige og at rutetilbudet ikke endres uansett om det skal utføres arbeider.