Er sikker på flertall for gangveg forbi Røv

Fylkespolitiker Lilly Gunn Nyheim forteller det er flertall i fylkestinget for å bygge gangveg forbi Røv i år.

Sikker på flertall: Fylkespolitiker Lilly Gunn Nyheim (Ap) og Erik Moen fa MDG tror flertallskonstellasjonen på fylkestinget kommer til å stå ved prioriteringen av Røv som nummer en av gang- og sykkelvegprosjekter i Møre og Romsdal. 

Nyheter

Bygging av gang- og sykkelvegen forbi Røv i Surnadal ble skrinlagt på grunn av overskridelser i Nordøyvegprosjektet i 2018. Da var det satt av 42,5 millioner kroner til prosjektet som var ferdig utredet klar til å sendes ut på anbud. I tillegg var det gitt en ekstrabevilgning på inntil sju millioner kroner for å få høvla ned en liten kul. Men da samferdselsbudsjettet i Møre og Romsdal fikk en knekk ble alle gang-. og sykkelvegprosjekt lagt på is. Nå bevilger fylket 50 millioner kroner for oppstart av gang- og sykkelvegprosjekter i år.