Gjerdrum: NGI offentliggjør rapporter om geotekniske undersøkelser og faglige råd som ble gitt

I samråd med utbygger Odd Sæther, Gjerdrum kommune og NVE offentliggjør NGI rapporter om grunnundersøkelser, geotekniske vurderinger og sikringstiltak. I tillegg til faglige råd NGI ga før utbyggingen av det området som er rammet av skred.

NGI er på Gjerdrum og undersøker skredet.  Foto: NGI

Nyheter

De rapportene som omfatter plan- og byggearbeidene for boligfeltet i Nystulia, som er tatt av skredet, spenner over en femårsperiode – fra 2003-2007.