Alle ungdomsskoler og videregående skoler bør gå til rødt nivå

For å begrense økning i smitten i januar, innfører regjeringen nye korona-tiltak som i første omgang varer til 18. januar. Landets ungdomsskoler og videregående skoler bør følge rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen, informerer regjeringen om i en pressemelding.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).   Foto: Statsministerens kontor

Nyheter

– Bruk av rødt nivå i skolene i områder med høyt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetallene gikk kraftig ned for 13-19-åringer i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet. Nå ser vi at smittenivået i samfunnet er på vei opp, og derfor kommer vi med en nasjonal anbefaling om at alle ungdomsskoler og videregående skoler bør gå til rødt tiltaksnivå i en periode, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Dette gjelder uavhengig av det lokale smittenivået.

Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å bruke handlingsrommet i trafikklysmodellen og gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Tror skolene får til gode overganger til rødt nivå

Det er et mål at elevene i så stor grad som mulig er på skolen. På rødt tiltaksnivå er det et økt krav om begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse. På grunn av avstandskravet vil det ved rødt tiltaksnivå på mange skoler i praksis bety en kombinasjon av fysisk oppmøte på skolen og digital hjemmeopplæring.

Les mer om trafikklysmodellen og rødt nivå her.

– Alle skoler skal ha planer for å gå er til rødt nivå, så jeg har tillit til at skolene greier å finne gode løsninger lokalt for å få en god overgang fra gult til rødt nivå. Jeg forutsetter at de med særlige behov får et tilbud på skolen, sier Melby.

Vi har mer erfaring med barn og smitte

Lille julaften kom det europeiske smittevernbyrået ECDC med en kunnskapsoppsummering av barn og unges og skolers betydning for smittespredning. Hovedbudskapet er fortsatt at barn og unge har en begrenset betydning for å spre smitte videre. Samtidig er det forskjell mellom aldergruppene. Ungdom mellom 16 og 19 år har et smittemønster som ligner på de unge voksne. Det ser ut til å være en gradvis overgang fra veldig lite smitte fra små barn til noe mer blant ungdom og mest blant voksne.

Folkehøyskolene følger råd fra lokale helsemyndigheter

Det gis ikke nasjonale føringer for folkehøyskolene og bibelskolene. Folkehøyskolene har innført smittevernveiledere i tråd med veilederen for videregående skoler med internat, og det er gjennomført tiltak for å kunne isolere eventuell smitte blant elevene på internatene. Folkehøyskolene følger retningslinjer og råd fra lokale helsemyndigheter.

Ingen fysisk undervisning for studenter før 18. januar

Regjeringen har, basert på råd fra helsemyndighetene, besluttet at all undervisning og alle planlagte arrangementer ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digitale frem til 18.januar. Ansatte skal forholde seg til smittevernreglene i arbeidslivet for øvrig og reglene i den kommunen der de er.

– Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket. Det betyr at de som ønsker og har anledning kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).