Dømmes til å betale tilbake forsikringspenger etter boligbrann

Må betale 2,4 millioner kroner til forsikringsselskapet.
Nyheter

En mann fra Indre Nordmøre er dømt til å betale et forsikringsselskap vel 2,4 millioner kroner etter at boligen hans ble totalskadd i brann i 2017. Sjøl om politiet henla etterforskning av mannen for å sjøl ha tent på boligen, finner retten det er overveiende sannsynlig at mannen anla brannen.