LHL Sunndal og Nesset tar utfordringen fra Driva og oppretter spleis for innkjøp av hjertekompresjonsmaskin:

- Viktig utstyr som kan redde liv

- Selvfølgelig tar vi utfordringen. Vi har allerede i dag opprettet en spleis og en gavekonto der folk kan sette inn penger, sier leder for LHL Sunndal og Nesset, Kolbjørn Aarstein.

Tar utfordringen: Klart vi tar utfordringen fra Driva-redaktøren. Nå håper vi folk støtter opp om innsamlingsaksjonen, sier leder Kolbjørn Aarstein i LHL Sunndal og Nesset. 

Nyheter

Seksjonsleder Jonny Moen ved ambulansestasjonen på Sunndalsøra ytret i et intervju i Driva nylig et ønske om å få på plass en hjertekompresjonmaskin for bruk i ambulansene. Dette er en maskin som kan utføre hjertekompresjon på pasienter som må hastefraktes til sjukehus.

Kommet godt i gang i Surnadal

I Surnadal og Rindal er ambulansetjenesten i samarbeid med Surnadal og Rindal brannvesen godt i gang med en innsamling som de håper kan gi nok penger til to maskiner. En i Surnadal og en i Rindal. Som tidligere meldt i Driva fikk innsamlingsaksjonen en god start da Svorka ga sin julegave på 10.000 kroner til aksjonen. Tidligere år har denne gaven gått til MOT og Frivilligsentralen.Brannsjef Tor Arne Moen forteller at de så langt har fått godt i overkant av 70.000 kroner.

- Spleisen går ut året. Vi må få inn et sted mellom 250.000 og 300.000 kroner for å få nok til to maskiner. Det er dermed et godt stykke igjen. Vi kjøper den første maskina når vi har nok penger til det. Maskinene skal stasjoneres i ambulansene, men er også tilgjengelig for brann og redning. Vi har fått inn noe penger fra bedriftene i dalføret, men det mange vi ikke har rukket å kontakte ennå.

De som ønsker å støtte innsamlingen i Surnadal og Rindal kan gjøre det på spleis.no/157981 eller ved å gi til kontonummer 4213 17 70809.

Ber om hjelp til å hjelpe: Brannsjef Tor Arne Moen, ambulansearbeiderne Linda Kvande og Bettina Røen Helgetun ønsker å kunne øke hjelpeberedskapen med en hjertekompresjonsmaskin.  Foto: Geir Forbregd


LHL tar utfordringen i Sunndal

Med bakgrunn i intervjuet med Jonny Moen ble leder for LHL i Sunndal og Nesset, Kolbjørn Aarstein lørdag utfordret av Driva-redaktør Tommy Fossum til å starte en innsamlingsaksjon som skal gi penger til hjertekompresjonsmaskiner i Sunndal, Nesset og også bidra til innsamlingen i Surnadal.

- Redaktør Fossum utfordret oss, og den utfordringen tar vi selvfølgelig. Vi har opprettet en spleis. der det kan settes inn penger.

Kontonummeret til gavekontoen er: 4213 18 75945

Aarstein forteller at foreninga har mange medlemmer også i Surnadal. Han sier de har mulighet til også å støtte den pågående innsamlingsaksjonen der.

- I store deler av Sunndal og Nesset er det langt til sjukehus, og i krisesituasjoner kan en hjertekompresjonmaskin bidra til å redde liv. Ikke minst nå under koronapandemien kan dette være livreddende. Nå håper vi folk støtter opp om aksjonen, sier Aarstein.