-Ingen stor fare i Møre og Romsdal

- Det er ingen stor fare for leirskred i Møre og Romsdal. Her i fylket er vi langt mer utsatt for fjellskred, jordras og snøskred.

IKKE BEKYMRET: - Det er ingen grunn til å bekymre seg for at det skal gå kvikkleireskred i Driva stt nedslagsfelt, sier skredhistoriker Astor Furseth. Foto: Terje Engås, Smp. 

Nyheter

Skredhistoriker Astor Furseth i Valldal har oversikt over de aller fleste større og mindre skred i Møre og Romsdal flere hundre år tilbake. Han mener innbyggerne i Møre og Romsdal ikke har noen stor grunn til å frykte leirskred, men viser at det i nyere tid har vært betydelige utfordringer rundt dette i Rauma.