Påvist i de fleste lakseelvene i Driva–distriktet:

- Men jeg synes vi har sett en bedring

Surna er blant de nasjonale vassdragene der rømt oppdrettslaks har ført til genetiske endringer i villaksbestanden, ifølge en ny rapport.

Påvirkes: Det er påvist moderate genetiske endringer på laksen i Surna på grunn av rømt oppdrettsfisk, ifølge en rapport som NINA og HI har laget. Arkivbilde. 

Nyheter

I Norge er det 53 laksevassdrag som er gitt spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep, såkalte nasjonale laksevassdrag. Alle disse er nå, i likhet med mange andre lakseelver, klassifisert med hensyn til genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks.