Skjær i sjøen for hamne- og terminalprosjekt:

Protesterer mot RoRo-terminal

Fleir innvendingar mot planane om å etablere RoRo-terminal i Sunndal.

  Foto: Tommy Fossum

Nyheter

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune samt Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som har kome med motsegna.