Ikke rart han smiler:

- Vi snakker om 300 nye arbeidsplasser

- I vår strategiplan vår målet og være fullt utbygd i 2025, så vi ligger godt foran skjema. Ting skjer ekstremt fort - og det er ekstreme volum vi snakker om.

I alt 250 dekar sto til rådighet for næringsvirksomhet i Sunndal næringspark på Håsøran. Nå er det kun ni dekar som står igjen. - Det tok noen år før vi fikk næringsparken på plass, men det siste året har det tatt av. Vi er i full gang med å skaffe erstatningsareal, sier Torbjørn Torske. 

Nyheter

- Vi har signert opsjonsavtaler med flere bedrifter - og vi har også andre større interessenter og prosjekter som vi er i nær dialog med. Dette gjør at vi er fullbooket i løpet av 1. halvår. Vi må ha mer areal. Slår alt inn, så har vi alt for lite næringsareal i Sunndal, sier Torbjørn Torske til Driva.