Derfor ulte det onsdag

Onsdag 13. januar klokka 12.00 ble Sivilforsvarets varslingsanlegg testet. Dette skjer to ganger årlig.

Onsdag 13. januar uler varslingsanlegg rundt om i landet. Sivilforsvaret tester tyfonene to ganger årlig, i januar og juni. Signalene sendes i tre serier, med ett minutts opphold. Det starter klokka 12.00.  

Nyheter

ROMSDALS BUDSTIKKE: Sivilforsvaret tester varslingsanlegget fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom.

Det melder direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) via ei pressemelding tirsdag.

Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Heier.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Se oversikt over alle varslingsanleggene i DSBs kartløsning.