- Mobbing finnes overalt

I 2002 lovet daværende statsminister Kjell Magne Bondevik å få slutt på all mobbing i den norske skolen i løpet av to år. Vi kan dessverre konstatere at målet ikke ble nådd.
Nyheter

Hva er det som gjør at vi ikke får bukt med et så stort og veldig alvorlig problem?