Kjøttproduksjonen går ned: - Ikke dramatisk sier bonde

- Skyldes svingninger i markedet.

– Det tar tid å bygge opp produksjonen igjen etter tørkesommeren 2018 for eksempel.  

Nyheter

I fjor gikk produksjonen ned med 1 651 tonn til 240 950 tonn, noe som tilsvarer og nedgang på 0,7 prosent. Året før stupte produksjonen med litt over 11.000 tonn, skriver Nationen. Tallene har avisa hentet inn fra kjøttbransjens fag- og forskningssenter Animalia.