Rykket ut til sotbrann i ei pipe

Fyringsforbud.
Nyheter

Brannvesenet i Eidsvåg i Nesset rykket ut til en sotbrann i ei pipe i et bolighus på Meisalstranda.

Brannvesenet rykker ut etter at huseier ringte og fortalte at pipa var varm uten at han hadde fyrt i søndag.

Brannmannskapene har åpna pipa og slokket brannen og lufta ordentlig.

110-sentralen melder det blir fyringsforbud for ovnen fram til feier har vært der og gjort en jobb.