Fant levende lam i vinterfjellet - 900 m.o.h.

Dyret er nå hjemme hos dyreeieren igjen, etter at Statens naturoppsyn lørdag fant lammet som gikk alene i fjellet.

Hardfør skapning: Under skadefellingsoppdrag lørdag 16. januar fant Statens naturoppsyn dette lammet, som sto alene på 900 m.o.h.ved Tovdalsberga i Rindal kommune.   Foto: Statens naturoppsyn

Nyheter

Da Statens naturoppsyn (SNO) var ute på skadefellingsoppdrag i helikopter lørdag (se egen sak) oppdaget de et levende spelsaulam som gikk alene i vinterfjellet.