Mange opplever farlige situasjoner med utenlandske vogntog

3 av 10 har opplevd problemer i trafikken på grunn av utenlandske vogntog det siste året. En turbussjåfør måtte hive bussen ut av veien da et vogntog kom over i bussens kjørefelt. 

– Jeg holdt fartsgrensen på 70, og da kjørte et vogntog forbi meg rett før en sving. Det er en av mange kommentarer fra bilister som har svart på en undersøkelse.  

Nyheter

Andelen er betydelig høyere i Nord-Norge.