Dette meiner innbyggarane om politiet i Møre og Romsdal

Tilliten til politiet er framleis god. I Møre og Romsdal har 78 prosent av innbyggarane ganske eller svært stor tillit til ordensmakta.

I Møre og Romsdal har 78 prosent av innbyggarane ganske eller svært stor tillit til ordensmakta, syner den årlege innbyggarundersøkjinga som Kantar har gjennomført på oppdrag frå Politidirektoratet. Arkivfoto.  Foto: Politiet

Nyheter

Pressemelding frå Møre og Romsdal politidistrikt: