Vil komme med tiltak for å redusere kjedemakten:

– Godt nytt for bonde og forbruker

Stortinget slår fast at maktkonsentrasjonen i dagligvarekjedene er for stor og ber regjeringa komme med tiltak. – Godt nytt for bonde og forbruker, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener det er bra at Stortinget slår fast at maktkonsentrasjonen i dagligvarekjedene er for stor.   Foto: Norges Bondelag

Nyheter

Torsdag kom innstillingen fra Næringskomiteen på Stortinget til regjeringas Dagligvaremelding. Rapport etter rapport har vist at verdikjeden i dagligvaremarkedet ikke fungerer godt. Norges Bondelag ba om konkrete, kraftfulle tiltak for å redusere matkjedenes dominans i alle ledd av matproduksjonen. Stortinget har i innstillingen vist at de deler denne bekymringen og ber regjeringen komme med ulike tiltak.