Ber alle tilreisende fra 10 østlandskommuner om å teste seg

Alle tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset anmodes av Heim kommune om å teste seg. Anmodningen gjelder også alle som har hatt besøk av noen fra disse kommunene.
Nyheter

Anmodningen gjelder følgende kommuner:

  • Nordre Follo
  • Oslo
  • Enebakk
  • Ås
  • Vestby
  • Nesodden
  • Indre Østfold
  • Moss
  • Frogn
  • Våler

Anmodningen gjelder altså både personer som har ankommet Heim kommune fra noen av disse kommunene de 10 siste dagene - og alle som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene.

- Det er ønskelig at de som kommer fra disse områdene tester seg snarest etter ankomst og på dag sju etter ankomst. Disse bes bestille seg test elektronisk via kommunens hjemmeside (følg lenke for testbestilling). Oppgi ved testing at du har besøkt eller hatt besøk fra disse kommunene de siste dagene, slik at vi får informert laboratoriet om dette, skriver kommunen på sin hjemmeside.


Innfører svært strenge tiltak i ti østlandskommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner. Kommunene ønsket selv at regjeringen skulle beslutte tiltakene.


Videre ber kommunen alle som har ankommet fra disse kommunene, eller hatt besøk av personer fra de samme stedene, om å begrense sosiale kontakter til et minimum.

Det opplyses ellers at kommunens koronatelefontjeneste er stengt i helgen, men at denne gjenåpnes på mandag.