Brann i Ålesund - to personer ikke gjort rede for

Brann i bygård i Steinvågvegen på Aspøya. Politiet har ikke oversikt over alle personene som er registrert på boligen som brenner.

Brann: Det kan ta flere timer før mannskaper kan ta seg inn i huset.   Foto: Øystein Frønsdal

Nyheter

smp.no: Klokka 06.02 lørdag morgen meldte brannvesenet om brannen i Steinvågvegen på Aspøya. Beboere ble da evakuert. Noen minutter seinere melder Møre og Romsdal politidistrikt at huset er overtent.

Klokka 07.12 skriver politiet i ei twittermelding at to personer kjørt til Ålesund sykehus for en helsesjekk etter brannen.

Leilighetsbygget har fire etasjer, og i 07-tida er 15 personer evakuert, ifølge VG.

Har evakuert nærliggende boliger

Ewa Welle som er politiets innsatsleder sier til Sunnmørsposten i 07.30-tida at de har evakuert to personer fra bygården som brenner, disse er sendt til sjukehus for sjekk.

Innsatsleder: Ewa Welle er innsatsleder på stedet.   Foto: Øystein Frønsdal

Hun sier også at det da ikke ser ut til å være fare for at brannen skal spre seg, men de har likevel valgt å evakuere de nærmeste boligene.

Welle sier at de jobber videre med å slukke brannen og få oversikt over hvem som er folkeregistrert på adressa.

Naboer bes holde vindu lukket på grunn av en del røyk i området.

Bygården som brenner er i Steinvågvegen på Aspøya.

Klokka 07.10 skriver politiet i ei twittermelding at de fortsatt holder på med evakuering av tilstøtende bygninger. Det er mye røyk i området og de ber på nytt naboer om å holde vinduer lukket.

Langvarig slukningsarbeid

Tor Ivar Sjåstad, vakthavende ved 110-sentralen, sier til Sunnmørsposten 08.30 at slukningsarbeidet trolig vil bli langvarig.

– Brannvesenet jobber på stedet med nok ressurser. Det er slått full alarm og det betyr at også de som hadde fri er kalt inn. Siste statusoppdatering fra stedet er at de arbeider med å forsterke brannskillet til den tilstøtende delen for at brannen ikke skal spre seg. Taket på huset har begynt å rase, sier Sjåstad.

Huset som brenner ligger inntil et annet hus, med et brannskille i mur mellom. Brannvesenet arbeider for at brannen ikke skal spre seg mellom de to husene.

Klokka 09.15 melder 110-sentralen at brannvesenet mener å ha kontroll på brannen og spredningsfaren skal være over. Brannvesenet holdt da på med omorganisering av skadestedet og utskiftning av mannskap.

Kontroll:Spredningsfaren skal være over.   Foto: Øystein Frønsdal

Ikke oversikt over alle

Klokka 9 forteller innsatsleder Per Kristian Sporsheim at politiet ikke har oversikt over alle personene som er registrert i boenheten som brenner.

– Vi jobber med å få redegjort for alle som bor i boenheten, og også de som er nærmeste evakuerte. Vi jobber med å få kontakt med dem. Vi har ikke oversikt over alle som er registrert ved boenheten, sier Sporsheim.

Det skal være to personer som har en tilknytning til brannstedet som det ikke er gjort rede for.

Det er 33 personer som er evakuert totalt. Fra brannhuset har noen har kommet seg ut for egen maskin og noen har fått hjelp.

– Noen har blitt eksponert for røyk, og det er noen som har lette brannskader. Jeg har ikke detaljer om dette, sier Sporsheim.

Innsatsleder:Innsatsleder Per Kristian Sporsheim sier at det er personer med tilknytning til brannstedet som ikke er gjort rede for.  Foto: Øystein Frønsdal

Må vente

I 10-tida er man fortsatt i en sløkkingsfase, og det er åpne flammer "i kriker og kroker". Mannskaper kan ennå ikke ta seg inn i bygget.

– Vi må vente til at det har kjølt seg ned. Det er uvisst hvor lang tid det tar, opplyser innsatsleder Sporsheim.

Klokka 10.35 er det fortsatt to personer som det ikke er gjort rede for. Det stipuleres at det kan ta mange timer før man kan ta seg inn i bygget.

Brann: Det kan ta flere timer før mannskaper kan ta seg inn i huset.   Foto: Øystein Frønsdal

To til sjukehus

Ifølge Helse Midt-Norge har de fått to personer til Ålesund sjukehus med skader etter brannen.

Den ene er en mann i 40-åra. Der betegnes skadene som lette, og statusen som stabil.

Den andre er en mann i 20-åra. For han betegnes skadene som moderate, og statusen som stabil.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten, som også har videoer av brannen og slukningsarbeidet.