Rovvilt tok færre sauer i 2020:

- Vi ser god effekt av å skille rovvilt og beitedyr med bruk av forvaltningsområder

Antall sauer som ble tatt av rovvilt er mer enn halvert siden 2010. Årsaken er sammensatt.

Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets feltorgan, er ansvarlig for kadaverundersøkelsene og å påvise rovviltskade.   Foto: SNO/Miljødirektoratet

Nyheter

Miljødirektoratet: