Anbefaler å laste ned appen Smittestopp:

40 nye tilfeller av den engelske varianten

40 nye tilfeller med den engelske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo.
Nyheter

De 40 tilfellene som nå er avdekket ved hjelp av analyse fra laboratoriet på FHI kommer i tillegg til de 25 som allerede er kjent. Til sammen er det nå konstatert 65 tilfeller med den engelske varianten knyttet til utbruddet i Nordre Follo.

– Kommunen gjør en svært god jobb, og gjør grundig og godt arbeid og jobber raskt med smittesporing. De fleste tilfellene kan knyttes til kjente smitteveier, men det er fortsatt en del kartleggingsarbeid som foregår. Det er enkelte tilfeller som per nå ikke har kjent tilknytning til utbruddet, og vi jobber spesielt med å bistå i smittesporingen av disse, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

- Spesielt årvåkne

Det er ventet at vi vil finne flere tilfeller med den engelske varianten i kommunen, siden den er mer smittsom, og vi har et pågående utbrudd hvor denne varianten er blitt identifisert.

– De nye 40 tilfellene endrer foreløpig ikke vår vurdering av alvorligheten i situasjonen. Men vi er nå spesielt årvåkne for tilfeller som ikke er knyttet til et kjent utbrudd eller smitteveier, sier Line Vold.

Appen Smittestopp har det siste døgnet også passert en halv million nedlastinger. Appen er frivillig å bruke, og gjør at du både kan få og gi raskt beskjed om smitte.

Over 543 000 nedlastninger

Appen ble lansert 21. desember, og har i dag blitt lastet ned 543 400 ganger. 602 personer har meldt fra gjennom appen til andre at de har vært smittet, slik at de som får beskjed kan få testet seg.

– Jo flere som bruker appen, jo mer effektivt vil den virke. Vi er veldig glade for at så mange har lastet den ned, og håper mange flere vil vurdere nedlasting, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI.

Rask beskjed om smitte

Appen er frivillig å bruke, og den gjør det mulig for brukerne raskt å få beskjed om de har vært i nærheten av noen som er smittet, og gi raskt beskjed til andre dersom de selv har fått påvist smitte.

Appen er spesielt nyttig i situasjoner du har vært i nærheten av personer du ikke kjenner, eller ikke husker du har vært i nærheten av.

Om lag en tredel av befolkningen sier de vil laste ned appen, mens en tredel sier de ikke vet.

– Så langt har langt færre lastet ned appen enn de som i undersøkelser sier de vil gjøre det, så vi har en vei å gå for å gjøre appen bedre kjent. Vi fortsetter arbeidet med dette fremover, sier Gun Peggy Knudsen i FHI.