Held tilbake støtte til Norsk Vandrefestival

Ventar og ser til etter årsmøtet i stiftinga.
Nyheter

Norsk Vandrefestival har bede støttekommunane om å bli medlemmar i stiftinga. Surnadal kommune stiller seg skeptisk til dette. Kommunen utfordrar i staden festivalen til å sjå på alternative organisasjonsformer og finansieringsmodellar. Inntil dette er avklart tek Surnadal kommune ikkje stilling til tilskot for2021. Norsk Vandrefestival søker Surnadal kommune om 34.000 kroner i støtte til planlegging og gjennomføring av festivalen i 2021.