1 638 flere helt ledige det siste året

I januar er det registrert 4 653 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noe som utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 1 638 flere enn på samme tid i fjor. Det er 2 691 delvis ledige i fylket, en økning på 1 409 det siste året.

Illustrasjonsbilde. Blant de under 30 år er det 1 328 helt ledige, en økning på 474 fra januar i fjor. I denne aldersgruppen er det 523 som er delvis ledige, en økning på 204 det siste året.   Foto: Magnet.me / Unsplash

Nyheter

– Ved utgangen av januar var det registrert 560 flere helt ledige enn i desember. Disse tallene er ikke korrigert for sesongvariasjoner. Det er normalt at antallet helt ledige øker i januar som følge av at mange kontrakter opphører ved årsskiftet. Når vi tar hensyn til disse normale sesongsvingningene er økningen siste måneden litt lavere enn normalt, sier direktør Stein Veland.

Blant de under 30 år er det 1 328 helt ledige, en økning på 474 fra januar i fjor. I denne aldersgruppen er det 523 som er delvis ledige, en økning på 204 det siste året. NAVs omverdensanalyse, som ble offentliggjort i dag, peker på at mangel på arbeidskraft fremover vil bli en utfordring. Den største mangelen på arbeidskraft ventes å bli blant yrkesfagutdannede, særlig blant fagarbeidere innen helsefag og håndverksfag.

NAV vil i 2021 øke tiltaksbruken rettet mot arbeidssøkere og på den måten bidra til flere kan komme tilbake til arbeid, avslutter Veland.

  Foto: NAV

Flere ledige i Sunndal enn i Surnadal

I Surnadal kommune var det 49 personer som var helt ledige i februar 2020, i mars 2020 var det 217 personer og i desember 2020 59 personer som var helt ledige. I januar 2021 var det 72 personer som var helt ledige i Surnadal. Det vil si at endringen fra februar er på 47 prosent og endringen den siste måneden er på 22 prosent.

I Sunndal kommune var det 56 personer som var helt ledige i februar 2020, mens det i mars 2020 var 247 personer som var helt ledige og i desember 2020 var det 69 personer som var helt ledige i Sunndal. I januar 2021 var det 78 personer. Endringen fra februar 2020 var på 39 prosent og endringen den siste måneden er på 13 prosent.

Oversikt over helt ledige i Møre og Romsdal.   Foto: NAV

Når det gjelder delvis ledige, var det 15 personer som var delvis ledige i februar 2020 i Surnadal. I mars 2020 var det 91 delvis ledige i Surnadal og i desember 2020 var det 42 delvis ledige. I januar 2021 var det 34 delvis ledige personer i Surnadal, det vil si at endringen fra februar var 127 prosent. Endringen den siste måneden er minus 19 prosent.

I Sunndal var det 27 delvis ledige personer i februar 2020. I mars 2020 var det 103 delvis ledige i Sunndal og i desember var det 59 delvis ledige. Endringen fra februar var 93 prosent og endringen den siste måneden er minus 12 prosent.

Oversikt over delvis ledige i Møre og Romsdal.   Foto: NAV

Summen av delvis ledige og helt ledige i Sunndal utgjør 3, 7 prosent av arbeidsstyrken. I Surnadal utgjør summen av delvis ledige og helt ledige 3, 5 prosent av arbeidsstyrken.

Oversikt som viser summen av helt ledige og delvis ledige i Møre og Romsdal.   Foto: NAV