E39 Betna-Hestnes er lyst ut – skal bygges ny veg

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for prosjektering og bygging av ny veg mellom Betna og Hestnes i Heim kommune i Trøndelag.

Strekninga Betna-Hestnes, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter prosjektering, samt bygging av 12 konstruksjoner og 12,8 kilometer ny europaveg på strekninga mellom Molde og Trondheim. Det meste av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg. Totalentreprisen har en beregnet byggetid på ca. 3 år.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Strekninga Betna-Hestnes, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter prosjektering, samt bygging av 12 konstruksjoner og 12,8 kilometer ny europaveg på strekninga mellom Molde og Trondheim. Det meste av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg. Totalentreprisen har en beregnet byggetid på ca. 3 år.