Fire av fem matematikklærere i Møre og Romsdal har fordypning

Nå kan lærere søke om å få videreutdanning til høsten. Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014, og det har gitt 40 000 lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag.

– Vi vet at skolene står i mye nå, men smittesituasjonen forventes å bli bedre til høsten. Derfor er det viktig at kommunene legger en plan for hvordan de kan oppfylle kravet til fordypning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).  Foto: Liv Aarberg

Nyheter

– Det gleder meg at utviklingen går rett vei. Det gir elevene et bedre opplæringstilbud. Samtidig har vi fortsatt en jobb foran oss, og det blir viktig å prioritere de lærerne som må oppfylle kompetansekravene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).