Halsa – ett år i Heim kommune og Trøndelag fylke:

– Trives godt som trøndere i ny kommune

Et stort år har gått siden Halsa fra 1. januar 2020 ble en del av trønderkommunen Heim, sammen med Hemne og deler av Snillfjord. Hvordan har det første året? Meningene er fortsatt delte, men de vi møter er likevel ganske enige: – Vi merker egentlig ingen forskjell...

Trives: Anja Larsen (f.h.) og døtrene Anniken Larsen Røskar og Eilen Larsen Jensholm er godt fornøyde med tilværelsen i ny kommune og nytt fylke. 

Nyheter

Halsa ble ved årsskiftet 2019/2020 sammenslått med Hemne og deler av Snillfjord, etter en ny folkeavstemning der 48,7 prosent av dem som stemte ville at Halsa skulle bestå som egen kommune, og 45 prosent ville slå Halsa sammen med Heim og deler av Snillfjord. 5,3 prosent stemte for et tredje alternativ; sammenslåing med Surnadal.