Refleksbruken øker i Møre og Romsdal

Trygg Trafikks årlige reflekstellinger viser at vi i Møre og Romsdal er blitt er flinkere til å bruke refleks. Tellingene i Møre og Romsdal viser at omtrent halvparten av oss bruker refleks. På landsbasis bruker fortsatt under halvparten av oss refleks i mørket.
Nyheter

Reflekstellingene for 2020 viser at 49 prosent av oss bruker refleksen. Det er en økning fra 32% prosent fra året før. Totalt har Trygg Trafikk sammen med Ipsos gjennomført over 23.000 registreringer over hele landet.