Økoparken får én million mer i støtte

I møtet til Kultur- næring og Folkehelseutvalget 2. februar foreslo AP, Sp, SV, KrF og MDG en økning til prosjektet «Tingvoll Økopark som senter for bærekraftig utvikling innen arealforvaltning og artsmangfold.»

  Foto: Tingvoll Økopark

Nyheter

Fylkeskommunedirektøren hadde foreslått to millioner i støtte, men partiene ønsket å øke dette til tre millioner som er mer i tråd med søknaden som ble sendt.