Reparasjon av gammelkaia på Kvanne utsatt - kan bli ruteendringer

Kan tidligst starte i uke 12.

Har gjort innhogg: Virvelstrømmer fra ferja som bremser når den legger til kai har erodert fundamentet til dampskipskaia som ligger inntil ferjekaia og deler av asfalten har sklidd på sjøen. 

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget penger til å sikre gammelkaia på Kvanne i Surnadal mot erosjon. Fundamentet til den gamle kaia begynte å smuldre bort da den nye ferja Stangvikfjord ble satt i drift. Ved start og stopp ved ferjekaia skapes så sterke virvler i vannet at fundamentet på den gamle kaia går i oppløsning. Arbeidet var planlagt med oppstart i uke 8, men må utsettes.