Tysdag prøvekøyrde Torstein eit 25 meter langt vogntog

– Dette blir ein innhaldsrik dag, sa Tormod Vestad frå fylkesvegavdelinga, før Torstein Ottem skulle byrje på strekninga mot Kristiansund og Averøy. På vegen skulle han, saman med to tilsette i fylkesvegavdelinga, innom både Molde og Moa.
Nyheter

Hensikta med prøvekøyringa var å undersøkje om det er trygt å kjøre modulvogntog på nokon av fylkesvegane.