Gaupe lusker i lia - sauebonde vurderer å slutte

Åtte lam forsvant i sommer.

Gaupe nær gården: Litt oppi .lia bak Ola G. Kvendset og Anne-Berit Wedlog er det et viltkamera som søndag og mandag tok bilde av gaupe. Kvendset er redd det er en gaupefamilie som er i ferd med å etablere seg i Todalen. 

Nyheter

Ola G. Kvendset og Anne-Berit Wedlog driver med storfe og sau i Todalen. 46 sau slapp de på beite. 2019 sesongen forsvant det ikke dyr. I fjor forsvant åtte lam, tre kadaver ble funnet. Kvendset tror gaupa er problemet. Det var ikke sett gaupe i Todalen vinteren 2019, men det var det våren 2020. I år er gaupa tatt på kamera i lia 300 meter ovenfor garden. Gauper er nylig også sporet i Brusetmarka på andre siden av dalen. Derfor tror Kvendset lammene hans er tatt av gaupe.