Ønsker seg fleire svar fra yngre menn

Gjeld folkehelseundersøkinga i fylket.

Ber om svar: - Vi treng å vite korleis folk i alle aldrar og begge kjønn har det i fylket vårt, seier Petter Jenset, rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune.  Foto: Elin Melby

Nyheter

Sidan undersøkinga starta den 1. februar, har 21 000 innbyggarar i fylket svara. Det er i over 38 prosent av dei som er spurt, viser tal frå Folkehelseinstituttet.