– Det er når varmegradene kommer tilbake at de store frostskadene viser seg

Pass på.

  Foto: Tryg forsikring

Nyheter

En lang kuldeperiode har preget hele landet, og skademeldingene renner inn hos Tryg Forsikring som har registrerte nær 20 prosent økning i antall frostskader hittil i år.