Gleder seg over overskott på nærare 50 millioner kroner

Reelt nettoresultat blir vel 10 millioner kroner.

– Sjølv om vi ikkje når måltalet om eit netto driftsresultat på 2 prosent av driftsinntektene, er dette likevel eit godt resultat i ei utfordrande tid for organisasjonen og fylket, seier fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.  Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nyheter

– Sjølv om vi ikkje når måltalet om eit netto driftsresultat på 2 prosent av driftsinntektene, er dette likevel eit godt resultat i ei utfordrande tid for organisasjonen og fylket, seier Guttelvik, ei pressemelding.