Oppfordrer næringslivet til å søke om mer penger til opplæring

Gledelig økning i opplæringsmidler til næringslivet i Møre og Romsdal.
Nyheter

I regjeringens krisepakke er det satt av 200 millioner i BIO-midler (bedriftsintern opplæring). Dette er svært godt nytt for bedriftene i Møre og Romsdal, heter det i en pressemelding.

Videre heter det BIO-midlene administreres av fylkeskommunene. NHO Møre og Romsdal og LO Møre og Romsdal oppfordrer bedriftene til å søke på midler til kompetanseheving og omstilling og ber fylket om å være raske til å fordele midlene.

– Pakken understreker fylkeskommunens rolle som regional nærings- og kompetanseutvikler. Møre og Romsdal fylkeskommune har tidligere vist stor vilje til å sette av penger til kompetanseheving for næringslivet. I koronatida er dette ekstra viktig, sier regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme.

I en kartlegging som NHO gjorde i 2020, kommer Møre og Romsdal fylke best ut når det gjelder å sette av BIO-midler til bedriftene i 2021. 8,75 millioner kroner ble satt av i fylkesbudsjettet. Viken kommer på 2. plass med vel 8 millioner. Til sammen ble det bevilget 50 millioner i BIO-midler til fylkene. Nå kommer det altså 200 ekstra millioner ekstra i forbindelse med regjeringens nye krisepakke.

NHO sier de har jobbet intenst mot myndighetene for å øke BIO-midlene, så de friske BIO-midlene er et viktig gjennomslag og svært godt nytt for bedriftene. Riktig bruk av BIO-midlene tetter, ifølge NHO, kompetansegapet og øker omstillingsevnen i norske bedrifter, samtidig som Norge holder hjulene i gang og opprettholder verdiskapingen i norsk næringsliv.