Kommundirektør i Heim foreslår å seie opp avtale: – MOT gjer ungdom meir robust og tryggare på seg sjølv

Elevrådsleiar ved Halsa ungdomsskule, Ranja Cora Fjelnset meiner kommunen ikkje bør seie opp avtalen med MOT. Då denne organisasjonen arbeider for at ungdom skal tørre å vere seg sjølv og sikrar dei undervisning om blant anna psykisk helse, rus og seksuelle overgrep.

– MOT er viktig for oss: Ranja Cora Fjelnset, elevrådsleiar ved Halsa ungdomsskule og MOT-representant meiner organisasjonen MOT gjer eit viktig arbeid for at ungdom skal tørre å seie kva dei meiner, føle seg inkludert og meistre utfordringar.  

Nyheter

Ranja Cora Fjelnset som er både elevrådsleiar og MOT-representant, tykkjer det i tillegg er rart at kommunen vurderer å seie opp avtalen på noverande tidspunkt, med tanke på at ungdommar har hatt det ekstra utfordrande under koronapandemien.