Søker om to millioner kroner til Trollheimsprosjekt

Trollheimen rundt.

Til nye beiteområder: Flytting av reinflokk i Trollheimen.  Foto: Privat

Nyheter

Seks kommuner rundt Trollheimen er sammen om et prosjekt om å utvikle en reiseapp, der det kan bestilles kollektivtransport til en sykkel som tar den reisende videre på godkjente veger i Trollheimen. For eksempel buss fra Molde til bestilt sykkel som står i Todalskrysset og som kan brukes inn til Todalen, Kårvatn eller til Innerdalen.