23 søkere til denne lederjobben – derfor blir ikke søkerlista offentliggjort

Romsdalsmuseet har fått 23 søkere til jobben som leder av Fred Kavli kunnskapssenter i Eresfjord.

Romsdalsmuseet har fått 23 søkere til lederstillingen ved kunnskapsenteret Kavli Moen Gard i Eresfjord.  Foto: Bjørrn Magne Øverås

Nyheter

RBnett: Den 17. desember undertegnet Romsdalsmuseet og Fred Kavli Kunnskapssenter en avtale om at museet skal drive og administrere det kommende senteret på vegne av den amerikanskbaserte The Kavli Foundation.