Leserinnlegg:

Livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse

– Våg å prioritere sykepleierne i årets mellomoppgjør! Da kan dere både rekruttere nye og beholde de sykepleierne dere allerede har.

Trine Bruseth Sevaldsen, Fylkesleder NSF Møre og Romsdal og Gjermund Øysteinsson Moe, Nestleder NSF Møre og Romsdal. 

Nyheter

I år er «Vårens vakreste eventyr», lønnsforhandlingene, et mellomoppgjør. I den forbindelse kaller KS inn ordførere og politikere til strategikonferanser. I dette fora debatteres temaer som danner grunnlag for kommende lønnsforhandlinger fra arbeidsgiversiden. Norsk Sykepleierforbund (NSF) Møre og Romsdal vil i den forbindelse komme med innspill.

Kommunene i Møre og Romsdal brukte til sammen 110 millioner kroner på vikarbyråtjenester i 2019. Dette gjenspeiler behovet for sykepleierkompetanse i våre kommuner. Tabellen viser stor variasjon i forbruket kommunene imellom. NSF Møre og Romsdal er bekymret for denne kostanden da dette er offentlige midler som burde vært investert til å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere. I stedet går disse pengene til private bemanningsbyråer. Ordførere i Norge har ved tidligere anledninger tilkjennegitt at kommunenes største utfordring er å rekruttere sykepleiere. Nå er det på tide å sette handling bak ordene og prioritere denne yrkesgruppen i årets forhandlinger!

Erfaringsmessig søker sykepleiere seg til kommuner som tilbyr lønn over minstetariff, godt arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger og mulighet for faglig utvikling. Kommunene må ta sitt ansvar å sikre nok sykepleierkompetanse til utfordringer som eldrebølgen medfører og oppgaver som blir overført fra spesialisthelsetjenesten. Våg å prioritere sykepleierne i årets mellomoppgjør! Da kan dere både rekruttere nye og beholde de sykepleierne dere allerede har.

På vegne av 2700 sykepleiere i kommunal sektor i Møre og Romsdal er vårt ønske at politikerne her i fylket skal prioritere sykepleierne på strategikonferansen for KS. Med dette kan dere sikre forsvarlige helsetjenester til befolkningen i fylket og løse det arbeidsgiver selv sier er et av de største problemene: mangel på sykepleiere i kommunen.

Politikere - sørg for livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse ved å prioritere sykepleierne!

Kommuner

Forbruk vikarbyrå 2019 i kroner

Kristiansund

10 688000

Averøy

52600

Gjemnes

0

Aure

979 372

Sunndal

0

Tallene i tabellen er hentet fra Retriever på vegne av NSF.


Trine Bruseth Sevaldsen, Fylkesleder NSF Møre og Romsdal

Gjermund Øysteinsson Moe, Nestleder NSF Møre og Romsdal