Legger fram årsregnskap:

Underskudd på tre millioner og ikke 30 millioner, som de budsjetterte med

Sunndal kommune har i dag avlagt årsregnskap for 2020, med et netto driftsresultat som endte med et underskudd på 3,0 mill kroner. Underskuddet i regulert budsjett var på 30,8 millioner kroner, så resultatet er betydelig bedre enn forventet.

Økonomisjef Bjørn Steinland la fram sitt første årsregnskap fredag: – Det er jobbet godt i hele organisasjonen for å bedre økonomien.  Foto: Sunndal kommune

Nyheter

– Det er jobbet godt i hele organisasjonen for å bedre økonomien, og vi er glade for at vi ser effektene av det allerede for 2020, sier økonomisjef Bjørn Steinland, som legger fram sitt første årsregnskap fredag. Dette skriver Sunndal kommune i en pressemelding.