Åtte av ti matreklamar retta mot barn bryt WHOs retningsliner

SIFO-forskarar har kartlagd usunn matreklame som barn får rett inn i mobilen sin.

Overvekt blant barn aukar, også i Noreg. Som eit av mange tiltak for å kjempe mot dette ønskjer helsestyresmaktene å finne ut kor stor del marknadsføring av usunn mat og drikke speler. Illustrasjonsbilete  Foto: Maskot

Nyheter

– Det er ein samanheng mellom overvekt og reklame for usunn mat og drikke, seier Kamilla Knutsen Steinnes ved Forbruksforskingsinstituttet SIFO, OsloMet.