– Politikarane i Sunndal vil helst at gamalvegen gror att, dei tenkjer ikkje risiko og sikring

Dette skriv Erling Rød (FrP) i eit brev til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) og Sunndal kommune.

Etterlyser risiko og sikring: Erling meiner ein i tillegg bør vurdere om vegen skal bli brøyta.  Foto: Privat

Nyheter

I følgje Erling Rød er det i Oppdølstrandtunellen ein rømningsveg ut til Sandvika, når ein har køyrd ein tredjedel av vegen i tunellen, frå Sunndalsøra. Ved rømningsvegen er det ein landingsplass for helikopter.