Ny undersøkelse: Krisepakkene ikke godt nok tilpasset småbedriftene

Rundt halvparten av de små og mellomstore bedriftene er misfornøyde med hjelpen de har fått fra myndighetenes økonomiske krisepakker. De mener hjelpen har vært for dårlig tilpasset deres behov og at informasjonen fra myndighetene ikke har vært god nok.

Undersøkelsen viser blant annet at kun 1 av 4 bedriftseiere mener de har fått hjelp fra kompensasjonsordningen for faste utgifter, og at bare 2 prosent av småbedriftene har kunnet benytte ordningen med garantilån.   Foto: Shutterstock

Nyheter

Det viser en fersk undersøkelse blant SMB Norges medlemmer.